Use "Google Översätt" if you want to translate this page into another language.

Ahlstrands webbsida.

Bekämpa Spammen! Klicka här!

Klicka på bilder för att förstora.

Ctrl + end för att komma längst ner på sidan.

Klicka på F5 eller - för senaste version av webbsidan.

Fäbodvandring 6 juni 2012 till Spjärsbodarna från Linghed.

Lite historik över denna fäbodvandring författad av en studiocirkel, arrangerad av Intresseföreningen Framtid i Linghed.

De flesta gårdarna i Linghed hade sin egen fäbodvall med tillhörande stuga och uthus dit djuren buffrades (man gick med djuren) på försommaren varje år. En för socknen gemensam buffringsdag, oftast den 6 juni, bestämdes på socken stämman. Det var nog med att datumet skulle hållas. Den som tredskades eller var försumlig och därmed inte deltog i buffringen dömdes till böter. Ibland inföll detta datum på en måndag. Men den veckodagen "flyttade trollen" och dom ville man inte stöta ihop med, så man väntade till tisdagen.

Manfolket hade med klövjade hästar (bärväskor som spändes över hästarnas rygg) fraktat tunga förnödenheter och diverse saker några dagar i förväg. De stannade i fäboden någon dag för att laga eventuella skador  på gärdesgårdarna innan djuren kom. När buffringsdagen så var kommen blev det extra liv och rörelse i gårdarna. Det var en hel del som skulle med och man hade en lång dag fram för sig.

Genom byn fanns det fägator som omgavs med gärdesgård på båda sidor så att djuren inte kunde fara fram hur som helst. Pigorna hade stoppat en hötapp i kornas skällor så att dom inte skulle locka till sig andra djur, för att sedan på samlingsplatsen plocka ur det med orden "Här får du en tapp ur skällan, så går du hem till kvälla".

Buffringsvägen, så som den skulle sett ut i dag, går från affären vidare på Häradsvägen - Ösängesvägen. Det var mycket byfolk som kantade fägatan och tittade på följet som kunde bli ända upp till 3 km långt. När man så hade samlat ihop sig kunde man börja den långa och mödosamma vandringen mot fäboden, för man ville komma fram innan mörkret föll.

Vandringarna ordnas numera av föreningen Räv-Lenas Vänner. Denna onsdag den 6 juni var vi 20 stycken som vandrade mot Spjärsbodarna. Bland annat en ung flicka. Birgitta och jag fick tips om denna fäbodvandring av Nicke, som med hunden Gizmo deltog. 

Vandringkarta Linghed - Sjärsbodarna.

Karta över vandringen. Klicka på bilder för att förstora.

1 Getkyrka. En stor sten som fått sitt namn av att getterna ofta klättrade upp på den och knuffade ner varandra och även att en liten pojke hade ett anförande uppe på stenen, därav smeknamnet "Prästen på Getkyrka".

2 Slätfläcken. En gammal slog (en bit mark där man tog vara på hö) som nyttjades för sommarfester och lek.

3 Skettstrandsle. Ett område som var omgärdat av gärdesgård (LE = grindhål) där folk från östra Linghed passerade igenom.

4 Bondsågen. Platsen där buffringsföljen från bydelarna stålade samman för en gemensam vandring upp över skogen till sina olika fäbodar. Bönderna i Lingheds Änga gick däremot fäbodstigen norrut via Haglunds fäbod och över Rostberget.

5 Klingkammaren. En kolarplats där ett betongfundament vittnar om en gammal kolugn. Från början hette platsen Kolkammaren men fick sin nuvarande benämning när en man som kallades Kling-Kalle flyttade dit. Kolningen pågick en bit in på 40-talet.

6 Vål´n. Området bestod av vanlig slogmark eller s.k. "Vaktslog" som var upplåten av markägaren till den som ville bruka slogen. Rätten till marken återgick till ägaren när brukaren inte längre nyttjade slogen.

7 Lorthagen. Myrmark som vintertid utnyttjades som hästtransportled. Halvarsgården hade gärdesgårdsinstängd hagmark här.

8 Kyrkbybäcken. En del av den s.k. Finnvägen. Här kunde både folk och fä släcka sin törst. Hårdbacken benämns som Svartnäsfinnarnas vilrum där man rastade samtidigt som man hörde kyrkklockorna från Svärdsjö.

9 Skifttjärnsbodarna. En fäbodstuga med intilliggande flertal slogar. Strax norr därom delar sig stigen till Gillerbergets fäbodar.

10 Staffas Botten. Ett område där det finns flera kolbottnar och kojrester. Här vilades det och åts medhavd matsäck.

11 Hafsbäcken. Rinner från sjön Hafsen ner till Skifttjärn. Bäcken nyttjades som flottled fram till 20-talet.

12 Räv-Lenas Näsa. På Hansolsgården med det äldre gårdsnamnet "Rävens" arbetade en piga som har fått offerkastet uppkallad efter sig på grund av den speciella utformningen på sin näsa. Det berättas också om vandrare som plockade med sig stenar från Stenberget för att lägga på Räv-Lenas näsa.

13 Broströms Ris. Skogsmark som tillhör en av gårdarna som delägare i Boda utskog.

14 Källa.

15 Spjärsbodarnas fäbod. Spjärsbodarna och Hökvikens fäbod finns omnämnda i en fäbodinventering från 1663-64 där det skrivs: "Spiersbo fabo - brukas av Lingheedzboan". Med det 16 fäbodstugorna ansågs Spjärsbodarna förr vara en av Sveriges största fäbodar. Fäbodarna ligger i sydsluttning ner mot sjön Spjärsen och med Trollberget på andra sidan. Gamla stugor har blandats med nya på de stenrika vallarna. Fäbodbruket pågick till slutet på 1930-talet i Spjärsbodarna, medans det i Hökvikens fäboden fortsatte ytterligare några år. Vallarna hålls öppna än i dag då både hästar och får vistas där under somrarna. En betesförening bildades 1938 för att bygga och underhålla gärdesgårdarna runt fäbodarna. 1977 ombildades den till en fäbodförening, som hävdar de öppna vallarna och intakta gärdesgårdarna. Föreningen anordnar sedan flera år Midsommar -firande med lekar och sång.

Några bilder från vandringen Linghed - Spjärsbodarna, 6 juni 2012, en vandring efter gamla fäbodleden.

Klicka på bilder för att förstora. Peka på bilden för text.

Samling vid bandybanan Linghed. © foto: Bengt Ahlstrand     På väg mot Spjärsbodarnas fäbodar. © foto: Bengt Ahlstrand     Information vid en bäck. © foto: Bengt Ahlstrand     Hunden Gizmo gillar livet i skogen. © foto: Bengt Ahlstrand     En tapper mamma med dotter som stretade på bra. © foto: Bengt Ahlstrand     Vid bondsågen fick vi mer information. © foto: Bengt Ahlstrand 

Här dämdes det upp för att flotta timmer? © foto: Bengt Ahlstrand     Vätske kontroll. © foto: Bengt Ahlstrand     Vätskekontrollen. © foto: Bengt Ahlstrand     Mycket vätska går åt. © foto: Bengt Ahlstrand     Bruno Wiklund en av dem som försåg oss  med vätska, bullar och annat av nöd. © foto: Bengt Ahlstrand     Birgitta passar på att släcka sin törst. © foto: Bengt Ahlstrand

Vår ledare och informatör. Erik Staffas © foto: Bengt Ahlstrand     Lars Gunnar Lundgren, förser oss med korv vid Spjärsbodarna! © foto: Bengt Ahlstrand     En av vandrarna plockade murklor. © foto: Bengt Ahlstrand     Östen Haglund tv, såg till att ingen kom efter. © foto: Bengt Ahlstrand     En rast med fika vid Staffas botten. © foto: Bengt Ahlstrand     Staffas botten med många kolbottnar. © foto: Bengt Ahlstrand

Fikat smakar i duggregnet. © foto: Bengt Ahlstrand     Saft och bullar vankades. © foto: Bengt Ahlstrand     Sveriges nationaldag till ära. © foto: Bengt Ahlstrand     Här ska vi plocka en sten för att lägga på Räv-Lenas näsa. © foto: Bengt Ahlstrand     Vid Räv-Lenas Näsa. En sten som liknade Lenas näsa. © foto: Bengt Ahlstrand     Räv-Lenas Näsa. © foto: Bengt Ahlstrand

Folk är nog tokiga, lägga stenar på en sten!!!! © foto: Bengt Ahlstrand     Mot Spjärsbodarna. © foto: Bengt Ahlstrand     Vackert i Sjärsbodarnas fäbovall. © foto: Bengt Ahlstrand     Nu är det närma till den grillade korven och kaffehurran. © foto: Bengt Ahlstrand     Spjärsen i bakgrunden. © foto: Bengt Ahlstrand     Rogivande vid elden med en kopp kaffe efter korven. © foto: Bengt Ahlstrand

Jag kommer att uppdatera namn och annat efter hand som jag får information. Vi rekommenderar varmt denna vandring.

Åter meny


Senast ändrad 2021-01-03 © Bengt Ahlstrand

© Copyright 2012 - 2021

Webbmaster Bengt Ahlstrand